AktualityVýběrové řízení 2019

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

Dotazník pro výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

Stáhni, vyplň, pošli 🙂 

Den proti homofobii

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

Promítneme film z roku 2009, který pojednává o homofobních zákonech Ugandy. Film s mladými probereme, pobavíme se o tom, jak vnímají oni homofobii, co si o ní myslí, jak vidí celkově homosexualitu, LGBT a další příbuzné otázky…

Program na měsíc květen 2019

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

Kdo klub navštěvuje, a kdo může? – článek Z mého kraje/ květen 2019

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

 

Mladí lidé, pro které je klub určen, jsou ve věku od 11 do 23 let. Každý z nich individuálně prochází řadou zásadních změn v období puberty, budování vlastní identity a ve směřování k dospělosti. Chtějí někam patřit, podílet se na něčem, anebo jen něco s druhými sdílet. V tomto období se snaží prosadit vlastní představu života a zároveň zrcadlí názory svého okolí doprovázené velkými výkyvy nálad i chování. Mladí lidé jsou skateboardisti, bajkeři (jízda na kole BMX), technaři (poslouchají styl hudby zvaný techno), parkouristi (druh pohybu s akrobatickými prvky) apod.. Většina mladých lidí patří do některé skupinky, která podporuje jejich sebevědomí či vlastní identitu. Ve zmíněných skupinách mládež dodržuje skupinové normy, které však mohou někdy svádět i k rizikovému jednání. Toto jednání je možné popsat jako absence volnočasových aktivit, mezilidské konflikty či experimentování s návykovými látkami aj. Ráda bych však dodala, že rizikové jednání není vždy nutné chápat jako negativní. Někteří odborníci na tuto tematiku hovoří o ryze pozitivním pohledu na riziko, kterému lze rozumět jako výzvě či inspiraci pro budoucí cíle a jednání člověka. Mladí lidé touží po spravedlivém a nehodnotícím jednání, zachování soukromí a mít svá tajemství. Ve Spirále mají možnost v příjemném prostředí, které je pro ně přirozené, navazovat vztahy s pracovníky, jež je provází těžkostmi dospívání.

K zamyšlení: V ekonomicky vyspělých státech pubescenti a adolescenti podléhají nebezpečným trendům, které je bezprostředně ohrožují na životě, případně vedou k trvalým zdravotním následkům. Největšími riziky pro dnešní mládež jsou závislosti, agresivita a nevhodné sexuální chování. Rizikové chování není už jen otázkou jednotlivců, ale též otázkou celospolečenskou. Společnost se snaží na jednu stranu prosazovat svobodu, ale na stranu druhou není připravena na rozbouřené mladé lidi a jejich problémy. Společnost musí reagovat na to, že umožnila mladým svobodu. Dnes musí totiž vynakládat nemalé částky peněz na léčbu mladých lidí žijících rizikovým způsobem chování.

Prevence je důležitá!

Mgr. Michaela Strašíková
vedoucí zařízení – sociální pracovnice
NZDM Spirála Pacov

 

 Podpoil Kraj Vysoina