AktualityProgram na červenec 2019

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

Promítání: Haiduc – život na ulici

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

Kuchařská dílna

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

VV

Co to znamená, když řeknu, že jsem ve Spirále „ anonymně“? – Článek Z mého kraje/ červen 2019

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve Spirále

 

 

Mladí lidé, pro které je klub určen, jsou ve věku od 11 do 23 let. Každý z nich individuálně prochází řadou zásadních změn v období puberty, budování vlastní identity a ve směřování k dospělosti. Chtějí někam patřit, podílet se na něčem, anebo jen něco s druhými sdílet. V tomto období se snaží prosadit vlastní představu života a zároveň zrcadlí názory svého okolí doprovázené velkými výkyvy nálad i chování.

Ráda bych navázala na předchozí článek z minulého měsíce „Kdo klub navštěvuje, a kdo může“, kde jsme se dozvěděli něco o lidech, kteří do Spirály chodí, a jací jsou. Nyní bych ráda rozvedla další pojem, s kterým pracujeme každý den, a tím je anonymita. Ta je dnes především díky moderním technologiím skoro nulová. S nástupem sociální ch sítí jako je například Facebook, kde lidé zveřejňují své osobní údaje jako je bydliště, telefonní čísla či své fotografie. Ve Spirále ctíme však volbu každého a anonymitu, „být inkognito“ umožňujeme všem návštěvníkům. Ve Spirále nejsou tedy shromažďovány osobní údaje mladých lidí, ale jen takové informace, které jsou potřebné pro poskytování odborných a kvalitních služeb sociální prevence. Více viz. Etický kodex České asociace streetwork či Etický kodex sociálního pracovníka.  

            Další otázkou by mohla být anonymita v malém městě, jako je Pacov. Mladí lidé mohou znát pracovníky podle obličeje ještě dříve, než Spirálu navštíví nebo dokonce je znát osobně, kdy jsou např. současně i rodinnými přáteli. V tomto případě ovšem není možné zajistit plnou anonymitu mladého člověka, ale stále se pracuje jen s informacemi, které sám mladý člověk pracovníkovi sdělí a jako ostatní je veden pod přezdívkou. Důležité je opakovat, že pracovníci Spirály dodržují mlčenlivost, kterou upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a s mladým člověkem ve Spirále samozřejmě pracuje ten pracovník, jenž s ním žádné vztahy nemá!

           

            K zamyšlení:  Anonymita mladého člověka ve spolupráci s rodinou či návaznými organizacemi Spirály je stále respektována. Kontakt se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD či Policií má každé nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nastaveno dle vlastních metodik a postupů. Pojem anonymita je spjatý s dalšími termíny, jako jsou mlčenlivost, pravidla zařízení, práva a povinnosti mladých lidí atd. Spirála poskytuje informace o mladých lidech zmíněným subjektům jen se svolením jeho samotného či na soudní příkaz. Pokud je potřeba, mladí jsou na návazné organizace vždy odkázáni! Jak by vypadala prevence, pokud by všechny složky fungovaly a spolupracovaly?

 

Ta je totiž důležitá! Prevence!

Pro více informací kontaktujte pracovníky Spirály.                       

 

Mgr. Michaela Strašíková

vedoucí zařízení – sociální pracovnice

NZDM Spirála Pacov


 

Program červen 2019

Vložil: admin  /  Kategorie: Dění ve SpirálePodpoil Kraj Vysoina