“Externisti o svém studiu v NZDM Spirála”

Září 2019 Dění ve Spirále