Fotografie ze Dne mikroregionu

V sobotu 15. 6. 2013 jsme měli prezentační stánek na Dni mikroregionu na pacovském náměstí! K dispozici byly stolní hry, stolní fotbálek, výtvarné potřeby, pracovní listy zaměřené na prevenci kyberšikany, užívání alkoholu a drog apod. Akce byla fajnová!

[imagebrowser id=19]