(Hra)nice a pravidla v životě – Článek Z mého kraje/ září 2019

Září 2019 Dění ve Spirále

 

Mladí lidé, pro které je klub určen, jsou ve věku od 11 do 23 let. Každý z nich individuálně prochází řadou zásadních změn v období puberty, budování vlastní identity a ve směřování k dospělosti. Chtějí někam patřit, podílet se na něčem, anebo jen něco s druhými sdílet. V tomto období se snaží prosadit vlastní představu života a zároveň zrcadlí názory svého okolí doprovázené velkými výkyvy nálad i chování. Pro ně vytváříme a poskytujeme bezpečný prostor s využitím volnočasových aktivit a našich sociálních služeb.

                V minulém článku jste se dozvěděli o bezpečném prostoru s názvem „Místo, kde se mladí cítí bezpečně“. Nyní bych Vám ráda přiblížila několik pravidel, které ve Spirále máme a proč. Pravidla se zde obecně týkají respektu a vyjadřování se k druhým nebo přístupu k vybavení klubu. S oblibou většina mladých lidí říká, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Ve Spirále máme pravidla proto, aby si mladí lidé uvědomili, že když je poruší, nesou za vzniklou situaci odpovědnost v důsledku vlastního chování. Nekáráme mladé lidi za jejich chování, naopak s nimi mluvíme o možných následcích, které by mohly v důsledku jejich chování nastat. Necháváme jim prostor k vysvětlení jejich chování. Jako důsledek a odpovědnost za porušování pravidel máme ve Spirále sankční systém, který se odvíjí dle závažnosti porušení. Pro představu bych Vám jich pár zmínila. Máme zde nižší alternativy trestu jako je například pomoc při úklidu zařízení, zákazu na pc, ale i vyšší v podobě zákazu návštěv do zařízení na jeden či více dní.

Hranice nastavené mezi pracovníky a klienty určují limity bezpečného a efektivního jednání mezi nimi. Poskytujeme objektivní a nezaujatou pomoc pro mladé lidi v situacích pro ně těžce řešitelných, když ji potřebují. Ve Spirále vytváříme s mladými lidmi rovnocenný vztah. Znamená to, že zde nezastupujeme roli učitele či rodiče, ale jsme pro ně takovými „průvodci“, kteří je provází samostatností (v náročných situacích). Ke všem přistupujeme bez předsudků a s respektem v bezpečném prostoru. Vztah pracovníků a klientů se zakládá na opoře a pomoci, kterou v dané situaci potřebují. Podporujeme a povzbuzujeme je k vědomí vlastní odpovědnosti za své jednání, které je důležité!

K zamyšlení:  V koloběhu života se setkáváme s různými náročnými obdobími, během kterého bývá nejnáročnější bezesporu období puberty. V pubertě je nastavení hranic o něco náročnější než dříve. Přechod opatrovávaného dítěte měnící se na dospělou osobu s vlastním rozhodováním směřující k převzetí plné zodpovědnosti za vlastní život. Jak jistě sami víte, je to dlouhodobý proces. Díky, kterému se za vaší podpory učí. Mnohdy pozoruji velkou benevolenci některých rodičů, kteří svému dítěti nekladou vůbec žádné hranice a povinnosti. Na to se nabízí otázka: „proč by měli?“ Tím bych vás ráda vyzvala k zamyšlení se nad touto otázkou. Hranice může každý chápat i nastavovat jinak. Dle mé zkušenosti – lidé, kteří nemají nastaveny vlastní hranice, pak mají tendenci překračovat hranice druhých.

 

 

Eliška Dlouhá

Pracovník v sociálních službách

NZDM Spirála Pacov