Místo, kde se cítí mladí bezpečně – Spirála – Článek Z mého kraje/ červenec – srpen 2019

Červenec 2019 Dění ve Spirále

 

 

Mladí lidé, pro které je klub určen, jsou ve věku od 11 do 23 let. Každý z nich individuálně prochází řadou zásadních změn v období puberty, budování vlastní identity a ve směřování k dospělosti. Chtějí někam patřit, podílet se na něčem, anebo jen něco s druhými sdílet. Pro ně vytváříme a poskytujeme bezpečný prostor s využitím volnočasových aktivit a poskytovaných sociálních služeb.

Bezpečný prostor pro mladé lidi, kde mohou být sami sebou, kde každý pocit, emoce, pochybnosti trápení či radost jsou na denním pořádku. V prostoru Spirály doporučujeme alternativy pro možná řešení daného problému. Prostředí klubu přizpůsobujeme tak, aby se zde cítil každý příjemně a hlavně bezpečně. Proto zde máme opatření ve formě pravidel, která se musí dodržovat. Dále také poskytujeme prostor chráněný před všemi formami diskriminace či předsudků. Spirála je tedy vhodné místo pro odpočinek, volnočasovou aktivitu dle svého výběru, seznámení se s novými lidmi nebo třeba na pokec. Základní kvalitou bezpečného prostoru je porozumění a vzájemná důvěra. Pocit, že na to zkrátka mladí lidé nejsou sami. Vytváření bezpečného prostoru by se mohlo na první pohled zdát velmi jednoduché. Vyžaduje to však vysokou dávku empatie.

Pocit bezpečí k nezaplacení – naše zařízení takový prostor nabízí a to BEZPLATNĚ a ANONYMNĚ. Zajištění bezpečí pro děti a mladé dospělé formou anonymity. To například znamená uvedení přezdívky, čísla, zkrátka to, co každému vyhovuje. To vše se děje z důvodu zachování bezpečí, pocitu jistoty mladého člověka, který Spirálu navštěvuje. Nepodepisují se zde žádné závazné smlouvy a návštěvnost je zcela dobrovolná. Ráda bych zmínila, že pracovníci Spirály jsou vázáni mlčenlivostí a tudíž jsou sdělené informace v bezpečí. Více informací jste se mohli dozvědět v předešlém článku Z mého kraje s názvem – Co to znamená, když řeknu, že jsem ve Spirále „ anonymně“?

Spirálu najdete i na Faceboku jako Pracovníci Spirály, což je profil sloužící jen pro komunikaci a práci s mladými lidmi, kteří službu navštěvují nebo by chtěli. Pro veřejnost je zřízena stránka Farní Charita Pacov – NZDM Spirála, kde můžete jako veřejnost směřovat své dotazy a prostřednictvím jí sledovat dění ve Spirále.

 

K zamyšlení – Spirála tvoří cestu v bezpečném prostoru k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Odborní pracovníci, hosté přednášek a besed ve Spirále slouží jako identifikační vzory, které mohou mladí lidé následovat a být jim inspirací pro jejich život. Dnešní doba je plná moderních výdobytků jako je internet, televize, mobilní telefon apod., která nás zaplavuje informacemi. To však zrychluje naše životní tempo. Mladí lidé tráví většinu volného času právě na těchto moderních zařízení nebo jsou zahlceni mimoškolními kroužky, které je mnohdy ani nebaví. Nezbývá jim čas na ostatní aktivity či povinnosti.  To možná vede k zamyšlení se na lepším využívání našeho volného času.

 

Eliška Dlouhá

Pracovnice v sociálních službách

NZDM Spirála Pacov